SiteLock
 
AIS-transponderen skal holdes så højt som muligt og i lodret position Bemærk: AIS-transponderen er fastgjort til svømmevesten med line  
 
PLB´en flyder ikke, så montér et opdriftsmiddel på enheden "Fast Find" - et eksempel på en PLB - Personal Locater Beacon  
 
TV: røgpatron, der efter aktivering smides i vandet. TH:faldskærmsraket og nødflares Fra oven: Opmærksomhedssignal med hvid røg; nødsignal med
rød/orange røg; nødsignal med rød flamme; faldskærmsraket.
To øverste signaler kan kun ses i dagslys!

 
 
 
Forløbet i en redningsaktion for henholdsvis AIS og EPIRB / PLB
For yderligere information om AIS og EPIRB / PLB klik på "AIS (Automatic Identification System)" og "EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Becon)
/PLB (Personal Locator Beacon)" i teksten. Begge åbner i eget vindue.
Læs også om søredning i HavkajakInfo nr. 38, oktober 2011
Kort over farvandsinddelingen på det danske søterritorium her
Kilde: Søfartsstyrelsen
Se hoist fra EH 101 SAR Merlin helikopter Indtast www.hectors.dk/img/eh101.jpg i dit adressefelt på computeren, eller klik på linket.

 
Supplerende information:
AIS og PLB-enhederne, der er vist på denne side er udlånt af Furuno A/S Danmark www.furuno.dk


Nyt udstyr til redningstjenesten


Nyt radiosystem til redningshelikopterne

Link til kaldesignalbevis hos Søfartsstyrelsen:

https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/radio-i-fritidsfartoejer/kaldesignalbevis

 


Galileo (det kommende europæiske navigationssystem) kan lige nu levere tre servicetyper:

Open Service
Et frit tilgængeligt system, der kun kræver den rette chip i fx smartphones, navigationssystemer og biler. Systemet fungerer sammen med GPS og giver en meget nøjagtig positionering.

Public Regulated Service
En krypteret service rettet mod statsautoriserede brugere såsom politi, brandvæsen og beredskab.

Search and Rescue Service
Europas bidrag til Cospas-Sarsat (se ovenfor), der er et internationalt system til at lokalisere nødsignaler. Vil reducere responstiden til en nødstedt til søs eller i vildmarken fra tre timer til 10 minutter, mens lokationen præciseres fra et sted indenfor 10 km. til kun fem km.

Grafik og fotos: Lars Hector Koudal


 
Foto af SOLAS-godkendt faldskærmsraket Tilbage til forsiden  
     
     
Cospas-Sarsat AIS til dr.dk