Efterretninger for Søfarende, uge 10 2013. side 151

Kattegat

 

276. (T). Danmark. Kattegat. Nekselø W. Midlertidigt fareområde oprettes.

Skydeøvelser. Advarsel.

Tid. Marts 2013.

16. kl. 1200 - 1800.

23. kl. 1200 - 1800.

Position. 1) 55 45,142 N 11 17,607 E.

2) 55 45,455 N 11 16,728 E.

3) 55 45,863 N 11 14,657 E.

4) 55 46,036 N 11 14,822 E.

5) 55 46,208 N 11 14,236 E.

6) 55 47,204 N 11 16,314 E.

7) 55 46,850 N 11 16,497 E.

8) 55 46,896 N 11 16,813 E.

9) 55 44,976 N 11 17,809 E.

Detaljer. I anførte tidsrum er etableret et fareområde afgrænset mod SW af en linje gennem position

1) - 5), mod NE af en linje gennem position 6) - 8) og 1), og mod NW af en

cirkelbue mellem position 5) og 6) defineret ved en radius på 2,38 sm fra position 9).

Søkort. 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100.

Publikation. Oversigt over forsvarets skydepladser 2013, punkt 12. [J.nr. 2012000123].

(Danske Artilleriregiment 25. februar 2013)