SiteLock

Enkelte links nedenfor indeholder information, der delvist overlapper hinanden, men som jeg alligevel har valgt at tage med for oversigtlighedens skyld.

Stor tak til Harding E. Larsen for tilladelse til publicering af hans omfattende researcharbejde vedrørende
stedfæstelse m.m. af skydebaner, som ikke er afmærket i søkortene samt til Hardings E. Larsens øvrige baggrundsmateriale om emnet.
Også tak til major Jens Kjærsgaard, Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste for information om Hjemmeværnets skydebaner.
I researchen har der foruden ovennævnte også været rettet henvendelse til landets 12 politikredse (våbenkontorene) samt til Justitsministeriet og til Hjemmeværnskommandoen.


Enkelte vinduer kan tage lidt tid at downloade afhængig af din nethastighed!

Lars Hector Koudal

Tilbage til forsidenDanmarks Naturfredningsforening forhindrer skydebanen ved Tranum

Åbner i eget vindue


Salg af skøn natur til skydebane ved Tranum

Åbner i eget vindue

Hjemmeværnets skydebaner
(Forsvarets Skydebaneinspektør godkendte skydebaner, pr. JAN 2011). (Uden ansvar)
xxxx
Åbner i eget vindue

Oversigt over Forsvarets skydepladser
2023
Åbner i eget vindue

Eksempel på skydeadvarsler
bragt i Efterretninger for søfarende
Åbner i eget vindue


Søkorteksempel (Forsvarets skydebane ved Hevring/Norddjursland) på skydeområde afmærket i søkortet
Åbner i eget vindue

Skydebaner og –terræner optegnet i "Det levende Søkort" med fareområde over søterritoriet, som ikke er anført i Efterretninger
for Søfarende.
Åbner i eget vindue


Fortegnelse over Civile Skydebaner og –terræner med fareområde over
søterritoriet, som ikke er anført på Søkort eller i Efterretninger for
Søfarende. Med kortudsnit af skydebanerne
.
Åbner i eget vindue

Applikation til iPhone om skydeadvarsler m.m.:http://itunes.apple.com/dk/app/sejlsikkert/id455183642?mt=8
Åbner i eget vindue

Lov om indretning og anlæggelse af skydebaner

Åbner i eget vindue